Lenovo Foundation มอบชุดอุปกรณ์ Lenovo Smart Hub 500

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

Lenovo Foundation โดย บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดอุปกรณ์ Lenovo Smart Hub 500 จำนวน 1 ชุด เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและการจัดการประชุมทางไกล ให้แก่ มูลนิธิคนตาบอดไทย ผ่านโครงการ Peple First "Giving Back" โดยมี คุณกิติพงศ์ สุทธิ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ