บริษัท วงศพัทธ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคเงิน 10,000 บาท

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บริษัท วงศพัทธ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด โดย คุณท็อป วงศพัทธ์ รติพัชรพรกุล  ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือเสียงเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอด มอบเงินบริจาคสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท