รับมอบเงินสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีฯ จากบริษัท วงศพัทธ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

มูลนิธิคนตาบอดไทย ขอขอบพระคุณท็อป วงศพัทธ์ รติพัชรพรกุล บริษัท วงศพัทธ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือเสียงเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอด มอบเงินบริจาคสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท